Biyogaz, biyokütlenin anaerobik çürüme ile oksijensiz ortamda işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel gibi organik hammaddelerden elde edilmektedir. Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılabilir. İçerdiği metan gazı, biyogazın ısıl değerini oluşturan ana maddedir. Metan, karbondioksite göre 23 kat daha fazla sera etkisine neden olur. Bu bakımdan hayvansal, bitkisel ve endüstriyel atıklardan biyogaz elde edilmesi, ekonomik getirisinin yanı sıra çevreci bir yaklaşıma da sahiptir.

Biyogaz Isıl Değeri

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal’dir. Bu değer;

  • 0,62 litre gaz yağı
  • 1,46 kg odun kömürü
  • 3,47 kg odun
  • 0,43 kg bütan gazı
  • 12,3 kg tezek
  • 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir.

 

1 m3 biyogaza eşdeğer yakıt miktarları ise

  • 0,66 litre motorin
  • 0,75 litre benzin
  • 0,25 m3 propan tarafından sağlanan enerjiye eşdeğerdir.