Ufalama (boyut küçültme) devrelerinin yatırım tutarlarının ve işletme giderlerinin tüm cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisinin maliyeti ve giderleri içindeki payının genellikle çok yüksek olması nedeniyle, belirli bir cevher için uygun bir ufalama devresinin seçimi cevher
hazırlama tesislerinin tasarımı aşamasında alınması gereken en önemli kararlardan biridir.
Ufalama devrelerinin tasarımında göz önünde bulundurulması gereken etkenler cevher türlerindeki değişkenlikler kadar geniş bir yelpaze içinde olmakla birlikte, uygun donatıların seçimi için aşağıdaki tasarım parametrelerinin bilinmesi gerekmektedir:
* Kırılacak malzemenin tanımı
* Malzemenin yığın yoğunluğu ve/veya özgül ağırlığı
* Beslenen malzemenin kırma, öğütme ve aşındırma endeksleri
* Nem miktarı kil içeriği gibi sorun yaratabilecek cevhere özgü nitelikler
* Kırma ve öğütme devrelerine giren beslenmelerin ve istenilen ürünlerin tane boyu limitleri (%80 geçen )
* Tesise özgü parametreler (kapasite, iklim koşuları, yeterli suyun bulunabilmesi gibi)

Bu parametreler ek olarak madendeki üretim programları ve hızları, madencilik yöntemleri ve
maden makinelerinin büyüklükleri gibi etkenler de, özellikle kırıcı donatılarının türlerinin ve
boyutlarının seçiminde, kırıcıların çalışma saatlerinin belirlenmesinde, tesis yeri seçiminde,
ve stoklamanın gerekli olup olmadığı konusunda belirleyicidir.